Mezinárodní finanční korporace a APS Holding SE spojí síly v řešení nesplácených úvěrů ve východní a jižní Evropě

Thursday May 15th, 2014

Mezinárodní finanční korporace (IFC), člen Skupiny Světové banky, a APS Holding, společnost zabývající se správou rizikových aktiv a investicí do nich, podepsaly smlouvu o odkupu portfolií nesplácených úvěrů za účelem obnovení přístupu k financím pro podniky a spotřebitele.

 
IFC zafinancuje odkoupení portfolia nesplácených pohledávek včetně retailových a hypotečních úvěrů a úvěrů poskytnutých malým a středním podnikům částkou ve výši do 20 milionů eur. Jen v Rumunsku by toto partnerství mohlo vyřešit až 30 000 problematických úvěrů, odstranit tato aktiva z rozvah bank a uvolnit kapitál pro další poskytování půjček.

 
„Jsme hrdí na partnerství s IFC a vidíme potenciál pro další prohloubení spolupráce a rozšíření přístupu k úvěrům pro podniky, které je potřebují,“ sdělil generální ředitel a zakladatel APS Martin Machoň.

 
APS Holding, společnost se sídlem v České republice, odkoupí také nesplácené úvěry v Bulharsku, Černé Hoře, Rumunsku, Srbsku a eventuálně dalších zemích východní a jižní Evropy.

 
„Tento projekt navazuje na iniciativu, jíž IFC reaguje na krizi a která pozitivně ovlivnila vývoj v řadě zemí,” uvedl K. Aftab Ahmed, ředitel IFC pro finanční instituce a soukromou kapitálovou skupinu. „IFC prostřednictvím těchto investic pomůže zajistit, aby banky i nadále mohly poskytovat finance podnikům i jednotlivcům, což je nezbytné pro hospodářské oživení ekonomik.”

 
Iniciativa je součástí programu opětovného získání aktiv a pohledávek (DARP), který se soustředí na akvizice a řešení nevýkonných aktiv, refinancování životaschopných subjektů a restrukturalizaci malých a středních podniků.

 
IFC se k dnešnímu dni zavázala poskytnout z vlastních zdrojů více než 1 miliardu dolarů a mobilizovala dalších 2,7 miliardy dolarů. Prostřednictvím programu DARP umožnila bankám odepsat nesplácené úvěry ve výši až 25 miliard dolarů a normalizovala závazky šesti milionů domácností a malých a středních podniků, čímž předešla u velkého počtu jednotlivců a malých a středních podniků ztrátě majetku či pracovních míst.

 

O IFC
IFC, člen Skupiny Světové banky, je největší globální rozvojovou institucí, jež se zaměřuje výhradně na soukromý sektor. Při spolupráci se soukromými podniky ve více než stovce zemí využívá vlastního kapitálu, znalostí a vlivu, jimiž napomáhá k odstranění chudoby a zasazuje se o sdílenou prosperitu. Ve fiskálním roce 2013 její investice dosáhly rekordní výše téměř 25 miliard dolarů. Jejich prostřednictvím IFC mobilizovala soukromý sektor k vytvoření pracovních míst a vypořádávání se s nejpalčivějšími rozvojovými výzvami světa. Pro více informací navštivte www.ifc.org.