Společnost APS Holding SE se v Rumunsku podílela na odkupu nesplácených úvěrů v hodnotě 495 milionů eur

Thursday July 10th, 2014

Nadnárodní konsorcium investorů odkoupilo v Rumunsku portfolio nesplácených zajištěných úvěrů o objemu 495 milionů eur. První transakce svého druhu na rumunském trhu umožní dalším bankám zvolit stejnou strategii.

 
Volksbank Romania zredukovala své portfolio nesplácených úvěrů prodejem portfolia nesplácených hypotečních úvěrů o celkovém objemu 495 milionů eur. Banka odprodala objemné portfolio hypotečních finančních závazků nadnárodnímu konsorciu investorů, jehož členy jsou Deutsche Bank, AnaCap Financial Partners LLP, H.I.G Capital International Advisers a APS Holding SE. Volksbank Romania touto transakcí snížila objem nesplácených pohledávek na příznivých méně než 8 %, tedy výrazně pod průměr rumunského bankovního systému.

 
„Tato redukce portfolia nesplácených úvěrů představuje další milník v našem strategickém restrukturalizačním programu. Souběžně se i nadále soustředíme na růst ziskového jádra našeho podnikání,” uvítal odprodej portfolia prezident Volksbank Romania Benoit Catel.

 
Portfolio je složeno z rumunských nesplácených úvěrů (tedy zajištěných úvěrů 90 a více dnů po splatnosti), z čehož 84 % představují hypoteční úvěry retailovým klientům, zbývajících 16 % pak úvěry pro korporátní financování. Portfolio čítající 3566 úvěrů je jištěno převážně rezidenčními a komerčními nemovitostmi a pozemky určenými k dalšímu rozvoji.

 
„Tato transakce je první svého druhu na rumunském trhu. Otvírá také cestu k využití těchto transakcí jakožto sanačního mechanismu dalším bankám. Transakce by však nebyla uskutečnitelná bez specializovaných týmů na straně prodejců i kupujících, odborné podpory společnosti Schoenherr v roli právního poradce a společnosti PwC, jež poskytla poradenské služby prodávající straně,” říká o úspěšném uzavření transakce Alexander Tscherteu, ředitel Volksbank Romania pro řízení rizik.

 
Prodej nijak negativně neovlivnil výnosy banky v roce 2014 a nepředstavoval žádný významný dopad na její kapitál; míra solventnosti Volksbank Romania zůstává vysoká – nad 20 %.

 
Strany se dohodly na nezveřejňování dalších podrobností o této transakci.