APS dosáhla v roce 2014 rekordního objemu upsání úvěrů po splatnosti

Monday January 12th, 2015

Společnost APS Holding SE (APS) v roce 2014 dosáhla významných milníků ve třech klíčových oblastech svého podnikání: 1) Upisování; 2) Řízení fondů; a 3) Provozu.

 

APS v roce 2014 úspěšně upsala a zainventovala do 11 portfolií nesplácených úvěrů, v pěti zemích (Bulharsku, České republice, Polsku, Rumunsku a Slovensku).

  • 5 z těchto11 portfolií nesplácených úvěrů tvořila portfolia zajištěných úvěrů, v případě zbývajících 6 portfolií se jedná o nezajištěné úvěry.
  • Přibližná nominální hodnota těchto 11 portfolií je 1,45 miliardy eur. Pětice portfolií se zajištěnými úvěry má nominální hodnotu ve výši 1,4 miliardy eur, zbývajících 6 portfolií s nezajištěnými úvěry je v přibližné nominální hodnotě 58 milionů eur.
  • Těchto 11 portfolií obsahuje 34 684 individuálních úvěrů, 5748 zajištěných úvěrů a 28 936 nezajištěných úvěrů. APS bude pokračovat ve správě těchto portfolií.

 

Také v oblasti řízení fondů dosáhla společnost v roce 2014 řady klíčových úspěchů, včetně:

  • Úspěšného umístění fondu ALPHA, druhého investičního fondu APS, ve třetím čtvrtletí roku 2014.
  • Fond ALPHA investoval do 13 portfolií úvěrů po splatnosti v úhrnné nominální hodnotě 1,24 miliardy eur.
  • APS a IFC (Mezinárodní finanční korporace) se dohodly na financování spravovaného účtu BETA. BETA poprvé úspěšně zainvestovala ve třetím čtvrtletí roku 2014.

 
V listopadu 2014 APS rozšířila svou činnost a územní působnost otevřením pobočky v Řecku.

 
APS je společnost poskytující kompletní služby v oblasti v oblasti investic, managementu a inkasa pohledávkových portfolií a správy aktiv. APS byla založena v roce 2004 jako kaptivní společnost za účelem správy objemného českého retailového portfolia, později se vyvinula v nezávislou platformu pro správu aktiv působící ve střední a jihovýchodní Evropě. Společnost se sídlem v Praze zaměstnává přes 350 odborníků v sedmi zemích: Bulharsku, České republice, Polsku, Rumunsku, Řecku, Srbsku a Slovensku. APS za posledních 10 let odkoupila více než 66 portfolií nesplácených dluhů s více než 265 000 pohledávkami a spravuje aktiva v přibližné nominální hodnotě 2,7 miliardy eur. APS v současnosti řídí tři investiční fondy s investičními závazky v přibližné výši 55 milionů eur.