APS získalo nové úvěrové portfolio v hodnotě přes 23 milionů eur

Wednesday June 8th, 2016

Společnost APS Holding posílila poté, co do své správy získala druhé největší portfolio prodané v České republice za posledních 18 měsíců. Celková výše pohledávek v portfoliu převyšuje 23 milionů eur. Prodejcem je významná nadnárodní finanční instituce.

 

Portfolio, které odkoupila dceřiná společnost DDM Holding AG (DDM), sestává z desetitisíců nezajištěných spotřebitelských úvěrů.

 

„Od vstupu na český trh se zaměřujeme na investiční transakce týkající se nezajištěných retailových úvěrů po splatnosti. Tato významná akvizice posílí naši pozici na středoevropském trhu,“ uvedl generální ředitel DDM Gustav Hultgren.

 

„Velmi si cením toho, že si DDM za partnera pro správu svého portfolia opět vybrala APS. Tato významná transakce potvrzuje roli APS jakožto stěžejního správce nesplácených úvěrů v České republice,“ uvedl Martin Hubáček, Country Manager APS.