APS zahájila jednání s chorvatským finančním domem Hrvatska Poštanska Banka

Friday November 18th, 2016

APS a chorvatská Hrvatska Poštanska Banka podepsaly Memorandum o porozumění. Obě strany se zavázaly uzavřít transakci prodeje a odkupu portfolia nesplácených korporátních úvěrů.

 
18. listopadu 2016 podepsala Hrvatska Poštanska Banka (banka) Memorandum o porozumění mezi bankou a investičním fondem APS Delta s. r. o., součástí skupiny APS Holding a. s., týkající se odprodeje nesplácených korporátních úvěrů.

 
Výše zmíněným Memorandem o porozumění se banka a investoři zavázali bezprostředně po schválení ze strany Chorvatské národní banky uzavřít smlouvy o prodeji a odkupu portfolia za účelem dokončení výše uvedené transakce.

 
Ihned po obdržení rozhodnutí ze strany Chorvatské národní banky v této záležitosti a ihned po uzavření transakce APS o této i všech následujících aktivitách podrobně informuje investorskou komunitu.