Kyperská Hellenic Bank a APS podepsaly smlouvu o správě portfolia pohledávek a nemovitostí

Wednesday January 11th, 2017

Hellenic Bank Public Company Ltd (banka, skupina) a APS Holding a. s. uzavřely 10. ledna 2017 dohodu o správě nemovitostí a celého portfolia pohledávek banky.

 
Za tímto účelem bude zřízena nová společnost, v níž bude banka vlastnit 49% podíl, většinovým vlastníkem s podílem ve výši 51 % se stane APS Recovery Cyprus Ltd. Operace stávajícího Oddělení správy nedoplatků banky a taktéž prostředky potřebné k jejich samostatnému výkonu budou převedeny na novou společnost, výměnou za protiplnění.

 
Vedení nové společnosti tvoří zaměstnanci Hellenic Bank včetně její generální ředitelky, paní Kiki Papadopoulouvé, která v současnosti zastává post generální manažerky Oddělení správy nedoplatků. Pod novou společnost přejde také přibližně 160 zaměstnanců tohoto oddělení.

 
Poznamenává se, že banka si ponechá vlastnictví portfolia pohledávek a nemovitostí. Předpokládá se, že portfolio nesplácených úvěrů v přibližné výši 2,4 miliardy eur začne ihned po svém zřízení spravovat nová společnost.

 
APS Holding a. s., společnost specializující se na správu pohledávek v 11 evropských zemích střední a jihovýchodní Evropy, byla vybrána na základě konkurenčního nabídkového řízení.

 
Tato dohoda má pro Hellenic Bank obrovský strategický význam a je součástí strategie skupiny na reorganizaci a transformaci jejího obchodního modelu. Hlavními pilíři této strategie jsou snížení objemu pohledávek, zvětšení objemu nových půjček, a tím i zvýšení podílu banky na trhu a zvýšení jejích výnosů prostřednictvím dalších bankovních aktivit.

 
Vytvořením největší platformy pro správu nemovitostí a pohledávek na kyperském trhu se banka bude moci efektivně a rychlejším tempem vypořádat s pohledávkami prostřednictvím vyvinutí, rozšíření a vylepšení procesů zpracování pohledávek s využitím odborných znalostí APS. Banka bude také schopna lépe alokovat své prostředky do managementu a rozvoje portfolia splácených úvěrů využitím svého přebytku likvidity ve prospěch trhu a pro další realizaci cesty digitální transformace, optimalizace vedení podniku a adaptace na rozšiřující se předpisový rámec.

 
Dokončení transakce, jež je podmíněno schválením ze strany příslušných regulačních a dalších orgánů, by mělo být dosaženo do konce prvního čtvrtletí roku 2017. Transakce je zcela v souladu s doporučeními, která Evropská centrální banka vydala pro banky za účelem eliminace nesplácených úvěru, a Hellenic Bank ji považuje za nejvhodnější strategii pro portfolia nesplácených pohledávek s cílem rázně uchopit tuto problematiku.

 
Finanční poradenství při transakci bance poskytla společnost Alantra, právním poradcem byla advokátní kancelář Clifford Chance. Poradenství v oblasti pracovního práva bance poskytla společnost George Z. Georgiou & Associates LLC, právní kancelář Antis Triantafyllides &Sons LLC byla konzultantem v záležitostech kyperského práva. Společnost APS transakci konzultovala s advokátní kanceláří JŠK/PONTES, poradcem v otázkách kyperského práva jí byla společnost Antoniou McCollum & Co.

 
Očekává se, že další podrobnosti o smlouvě, včetně obchodních a finančních podmínek, budou zveřejněny do konce prvního čtvrtletí roku 2017, ihned po završení transakce.