APS získá Od Maďarské centrální banky společnost MARK Zrt.

Monday April 10th, 2017

Maďarská centrální banka (Magyar Nemzeti Bank) odprodá společnosti APS Investment s. r. o. (APS), která je součástí skupiny APS, společnost Magyar Reorganizációs és Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MARK, společnost), jíž je výhradním vlastníkem.

 
Společnost MARK, která se zabývá akvizicí a správou problematických korporátních dluhů, tak posílí infrastrukturu APS. Společnost, založená roku 2014, má funkční infrastrukturu potřebnou k managementu portfolií těchto problematických pohledávek.

 
„Těší nás, že se MARK stane součástí naší sítě mezinárodních expertů. Akvizice společnosti MARK je dalším krokem v posilování naší infrastruktury. Naším hlavním cílem jsou akvizice a správa velkoobjemových problematických portfolií na nejvyšší profesionální úrovni,“ uvedl Martin Machoň, generální ředitel APS.

 
„Transakcí v oblasti nesplácených úvěrů se v Maďarsku aktivně účastníme již více než dva roky, přičemž se zaměřujeme především na zajištěné korporátní a rezidenční úvěry po splatnosti. Vidíme zde veliký potenciál pro další investiční příležitosti a máme také důvěru v dlouhodobý výkon místní ekonomiky,“ sdělil investiční ředitel APS Viktor Levkanič.

 
APS společně s Balbec Capital LP získaly problematické portfolio složené z rezidenčních hypoték v hodnotě 138,9 milionů eur (42,7 miliard forintů) v březnu. Portfolio spravuje APS Hungary Kft. Silná pozice na maďarském trhu je součástí strategie APS, jež je založena na vyhledávání investičních příležitostí ve střední a jihovýchodní Evropě.

 
Počátkem roku 2016 APS rozšířila své působení do Chorvatska, Kypru a Maďarska. Expanze na Kypr je založena na joint venture s Hellenic bank (APS vlastní 51 %, Hellenic Bank 49 %). Nově zřízená společnost bude spravovat portfolio problematických pohledávek v hodnotě 2,4 miliardy eur. Transakci schválily Evropská centrální banka a Kyperská centrální banka. Chorvatská pobočka byla založena v lednu 2017 a zahájila svou činnost odkupem portfolia nesplácených korporátních úvěrů v nominální hodnotě přes 100 milionů eur.