APS spravuje nesplácené kyperské pohledávky za 2,4 miliardy eur

Monday July 3rd, 2017

APS Holding, a.s. (APS) převzala správu pohledávek a správy nemovitostí od kyperské Hellenic Bank. Nově založená společnost APS Debt Servicing Cyprus Ltd (APS Cyprus) bude zajišťovat celý proces vymáhání.

APS Cyprus dneškem spravuje portfolio nesplácených pohledávek vhodnotě 2,3 miliardy eur, a další nemovitosti vhodnotě zhruba 150 milionů eur. APS Cyprus vznikla začátkem roku 2017 a je z51 procent vlastněná společností APS a ze 49% kyperskou bankou. Cena transakce je přibližně 20,6 milionů eur. Transakci financují zdroje APS doplněné o úvěrové financování.

APS Cyprus akvizicí převzalo Vnitřního oddělení správy nedoplatků kyperské banky, včetně zdrojů nutných knezávislému spravování portfolia. Banka zároveň podepsala se společností APS Cyprus desetiletou smlouvu o úrovni služeb ohledně spravování portfolia nesplácených pohledávek a nemovitostí. Kyperská banka si ponechá veškerá aktiva.

Martin Machoň, ředitel společnosti APS, komentuje: „Nová akvizice nám umožnila vytvořit historicky první platformu pro spravování pohledávek na kyperském trhu. Budeme se snažit maximálně využít potenciál společnosti APS Cyprus a zároveň hledat nové příležitosti. Kombinace rostoucí kyperské ekonomiky a týmu sto třiceti zkušených profesionálů je skvělým základem pro budoucí úspěchy.“

Viktor Angelescu, regionální ředitel APS, uvedl: „Vybudovali jsme si na trhu skvělou výchozí pozici, což přináší příležitost, ale také odpovědnost. Naším cílem je vždy nacházet oboustranně výhodná řešení, která pomohou dlužníkovi znovu převzít kontrolu nad svou finanční situací. Umoření nesplácených dluhů velmi pomůže místním komunitám i jednotlivcům.“

Viktor Levkanič, investiční ředitel APS, doplňuje: „Jsme skutečně rádi za příležitost uzavřít sHellenic Bank tak významnou transakci a věříme, že tento podnik nám umožní hrát významnou roli voblasti nesplácených pohledávek na Kypru. Model spolupráce joint-venture vychází znejlepší praxe Evropské centrální banky, Mezinárodního měnového fondu či Evropské banky pro obnovu a rozvoj, a nepochybně významně pomůže rozvoji kyperské ekonomiky.“

Od začátku roku 2017 APS významně posílila svou pozici vevropském regionu. Suzavřenými portfolii vChorvatsku v nominální hodnotě přesahující 550 milionů eur) a vMaďarsku (nominální hodnota 138,9 milionů eur) APS aspiruje na pozici nejrychleji rostoucího investora voblasti pohledávek.