Investorská skupina APS loni utržila přes 690 milionů Kč, zisk dosáhl 129 milionů Kč

Monday July 3rd, 2017

APS Holding, a.s. (APS) dosáhla za rok 2016 tržeb přes 690 milionů korun (26,3 milionů EUR). Čistý zisk dosáhl 129,6 milionů korun (4,9 milionů EUR). APS roste pátým rokem v řadě a pokračuje v evropské expanzi.

APS v roce 2016 expandovalo do tří nových zemí (Chorvatsko, Kypr, Maďarsko), uzavřelo transakce s celkovou nominální hodnotou 1,4 miliardy EUR. Růst společnosti pokračuje i v roce 2017. Zatím uzavřené investice dosahují nominální hodnoty 600 milionů EUR a ve společném podniku s kyperskou Hellenic Bank budou spravovány pohledávky za 2,4 miliardy EUR.

Martin Machoň, generální ředitel APS komentuje: „Loni jsme se prosadili mezi významnými evropskými investory v segmentu nesplácených pohledávek. Dokázali jsme udržet rostoucí zisk i přes nákladnou expanzi do Chorvatska, Maďarska a na Kypr. Všechny nové země mají značný investiční potenciál a letos se budeme soustředit na jeho maximální využití. V současnosti hledáme nové příležitosti v Řecku a Itálii. Tyto země patří mezi investičně nejzajímavější v Evropě. Dosažený zisk budeme především reinvestovat do rozšiřování společnosti.”

Viktor Levkanič, investiční ředitel APS komentuje: „Úspěšně soutěžíme s globálními investory a loni jsme uzavřeli historicky první transakci v objemu přes miliardu EUR. Jsem přesvědčen, že díky naší detailní znalosti jednotlivých zemí výrazně posílíme investorské pozice.”

APS společně s partnery investuje do nesplácených pohledávek, především do korporátních dluhů. Cílem je vždy nalézt řešení umožňující dlužníkovi převzít kontrolu nad svojí finanční situací a postupně se vyrovnat se svými závazky. APS prostřednictvím svých lokálních poboček zajišťuje také celý proces vymáhání pohledávek. Obvyklými prodejci jsou banky, které průběžným prodejem balíků pohledávek snižují svoji úvěrovou angažovanost a posilují pozici na trhu.

APS je aktivní zejména v regionu střední a jihovýchodní Evropy. Je dlouhodobě jedničkou na rumunském trhu a významnou pozici má také v dalších zemích. Od začátku roku 2017 skupina APS významně posílila své postavení v regionu:

  • Akvizice dvou portfolií v Chorvatsku s nominální hodnotou přes 550 milionů EUR
  • Akvizice v Maďarsku s nominální hodnotou téměř 140 milionů EUR
  • Kyperský joint venture s Hellenic Bank (51 % APS, 49 % Hellenic Bank) s celkovou hodnotou spravovaného portfolia ve výši 2,4 miliardy EUR.

Vpřípadě zájmu o další detaily prosím pokračujte na výroční zprávu za rok 2016 uvádějící veškeré detaily.

http://global.aps-holding.com/2017/07/03/aps-holding-annual-report-2016/