APS posiluje korporátní strukturu a zajišťuje růst pro příští roky

Wednesday January 31st, 2018

Lucemburk, Praha, 31. ledna 2018 – Společnost APS Holding S.A. (APS) dokončila 1. ledna 2018 proces vnitřní restrukturalizace. Sídlo mateřské společnosti APS zůstává v Lucembursku pod kontrolou CEO a jediného akcionáře Martina Machoně. Společnost APS Recovery a.s. zajišťující správu pohledávek zůstává vČeské republice.

CEO a spoluzakladatel Martin Machoň komentuje: “V předešlých dvou letech APS výrazně posílilo jako alternativní správce zaměřený na nesplácené pohledávky, nemovitosti a investice. Celková nominální hodnota spravovaných portfolií přesáhla 5,5 miliardy EUR, přes 800 zaměstnanců pokrývá 12 evropských zemí a Vietnam. Naše týmy uzavřely a úspěšně spravují nejvýznamnější evropské investice do nesplácených pohledávek vMaďarsku, Chorvatsku, na Kypru a vRumunsku. Díky tomu se APS loni stalo nejúspěšnějším investorem a správcem nesplácených pohledávek vregionu střední a jihovýchodní Evropy. Nová korporátní struktura znamená příležitost pro zaměstnance, klienty, obchodní partnery a investory. Od restrukturalizace si slibujeme expanzi na nové trhy a možnost investovat do největších pohledávkových portfolií vEvropě. APS Group také po více než dvouletém úspěšném působení ve Vietnamu letos vstoupí na další asijský trh.“

Nová korporátní struktura přesně odpovídá třem hlavním pilířům podnikání APS: investice, správa pohledávek a nemovitostí. Nové společností zastřešené pod APS převzaly obchodní procesy a aktivity dříve uskutečňované prostřednictvím společnosti APS Holding a.s. se sídlem vČeské republice.

APS Management Services s.r.o., převzala aktivity dřívější divize Operations a finance. Společnost bude podporovat, koordinovat a poskytovat klíčové služby voblastech Compliance, právního poradenství, účetnictví, controllingu, IT, daní, projektového managementu, HR, PR a marketingu a dalších činností nezbytných pro provoz celé APS Group. Společnost řídí Martin Machoň, Chief Executive Officer a Antonín Pfleger, Chief Financial Officer. Martin Machoň i Antonín Pfleger zastávají své funkce napříč celou APS Group.

APS Recovery a.s., se sídlem vČeské republice bude pokračovat vaktivitách divize Správy pohledávek. Společnost řídí veškeré pobočky zabývající se správou pohledávek, vyvíjí nové postupy voblasti správy pohledávek a vývoje nových technologií a služeb. Společnost řídí zpozice Chief Regional Officer Victor Dan Angelescu a Zuzana Burmakinová.

APS Investments S.à r.l., se sídlem vLucembursku zastřešuje aktivity dřívější divize Investic a správy fondů. Odpovědnosti zahrnují management portfolií pohledávek, fundraising, management fondů, správu fondových účtů a veškeré další procedury spojené sinvestiční činností. APS Investments S.à r.l. řídí Viktor Levkanič, Chief Investment Officer a Pavel Rozsypal, Chief Fund Management Officer.

APS Real Estate s.r.o. se sídlem vČeské republice bude pokračovat ve své úloze investora a asset managera voblasti nemovitostí. Společnost řídí Martin Machoň Chief Executive Officer a Péter Horváth, RE Chief Asset Management Officer.