Star Investment CZ One není součástí APS

Friday February 1st, 2019

V reakci na výstupy v několika ukrajinských médiích tímto uvádíme, že společnost Star Investment CZ One s.r.o. není dceřinou společností APS Holding S.A., ani součástí skupiny APS kontrolované panem Martinem Machoněm. Skupina APS se nepodílela na akvizici portfolia pohledávek ukrajinských bank v nominální hodnotě 294milionů dolarů, do které investovala společnost Star Investment CZ One s.r.o.

Vstup na ukrajinský trh NPL patří mezi strategické cíle skupiny APS.