Vážíme si našich partnerů.
Proto jim chceme zajistit ty nejlepší výsledky na trhu.

Inkaso pohledávek

Nehledě na to, kde vaši zákazníci žijí, jakou řečí mluví, jakým právním systémem se řídí, v jaké ekonomické situaci se nachází a jaký psychologický profil dlužníků představují, více než 800 profesionálů z naší společnosti v 15 zemích je připraveno vaše pohledávky inkasovat rychle, efektivně a eticky korektně.

APS je přední poskytovatel inkasních služeb v oblasti pohledávek po splatnosti ve střední, východní a jihovýchodní Evropě. Ať už dlužníkům pomáháme se včasným a férovým oddlužením nebo pro naše klienty zajišťujeme účinné inkaso dlužných částek, striktně dodržujeme celou řadu pravidel a klademe velký důraz na nejvyšší profesionalitu a etickou stránku našich aktivit.

Naše výsledky

 • 300 operátorů call centra a inkasních specialistů v regionu

 • Více než 500 000 úvěrů ve správě

 • Obsluhujeme více než 100 zákazníků, včetně bank, pojišťoven, leasingových a telekomunikačních společností, dodavatelů energií a dalších

 • Špičková inkasní infrastruktura a software

Nástroje inkasa pohledávek

Díky naší infrastruktuře jsme schopni efektivně řídit a spravovat velkokapacitní portfolia nesplacených hospodářských a osobních úvěrů. Obsluhujeme zajištěné i nezajištěné dluhy.

Naší prioritou je vždy uzavřít dohodu s dlužníkem a dosáhnout smírčího řešení, které bude vyhovovat oběma stranám. Pokud však vyčerpáme všechny možnosti pokojného vyřízení sporu, jsme připraveni použít vhodná právní opatření.

 • Správa pomocí call center

  Naši zaměstnanci jsou schopni přesně identifikovat dlužníkovu osobnost a očekáváné chování, což jim umožňuje okamžitě nasadit optimální strategii. Naším primárním cílem je vždy nalézt společné řešení a navrhnout oboustranně přijatelný splátkový kalendář.

 • Inkaso v terénu

  Zpracováváme tisíce objednávek měsíčně. Díky rozsáhlé síti inkasních specialistů rozmístěných napříč celou zemí jsme schopni veškerá inkasní opatření nasadit do 24 hodin až 14 dní od okamžiku přijetí objednávky.

 • Skip Tracing

  V případě, že chybí jakékoliv informace o dlužníkovi, náš tým odborníků na skip tracing shromáždí a připraví veškerá dostupná data pro odhalení místa pobytu hledané osoby.

 • Soudní správa dluhů

  Společnost APS spolupracuje se specializovanými advokátními kancelářemi, soudní správu pohledávek zajišťuje také po vlastní ose. Díky vypracovaným špičkovým postupům jsme schopni všechna právní právní řízení zkrátit na minimum a efektivně inkasovat pohledávky v případě dlužníkovy exekuce, bankrotu, insolvence apod. V této fázi implementujeme všechny dostupné nástroje a metody. Právní řízení je propojeno s inkasem prostřednictvím call centra a(nebo) inkasem v terénu.

 • Převod vlastnictví vozidel

  Naším primárním cílem je vypracovat oboustranně přijatelný splátkový kalendář. V situacích, kdy se dohody dosáhnout nepodaří, máme k dispozici nástroje pro převod vlastnictví, cenový odhad a dražbu všech druhů motorových vozidel.

 • Správa hypotéčních úvěrů

  Než dojde k zabavení dlužníkovy nemovitosti, snažíme se prodat všechny ostatní prostředky a zástavy. Pokud to však možné není, součástí vyrovnání mezi dlužníkem a bankou bude dražba a prodej nemovitosti.

  Díky dlouhodobé spolupráci s úřady, které po institucionální stránce zajišťují převody majetku, zaručíme plynulý a rychlý prodej zabavených realit.

 • Poradenství v oblasti pohledávek

  Poskytujeme celou řadu služeb, včetně odhadu hodnoty pohledávek, stanovení postupů pro interní inkaso a nastavování parametrů pro hodnocení klientů a jejich finanční situace.

 • Restrukturalizační řízení

  Restrukturalizace je alternativním postupem aplikovaným v případech, kdy se ostatní řešení nehodí. Restrukturalizace je pro nás komplementárním nástrojem, který vede k maximálnímu prospěchu všech stran transakce. Uplatňujeme standardní nástroje, jako například převod vlastnictví, vývoj a prodej nemovitosti v zástavě, a také optimalizace provozních postupů v podniku, včetně reorganizace pracovních poměrů, za účelem snížení nákladů a režií. Tyto nástroje jsou podpořeny alternativními způsoby finanční restrukturalizace a oddlužení.

 • Hospodářské posudky

  Pro naše klienty vypracováváme zprávy a posudky z výsledků hospodaření firem. Tyto posudky zahrnují:

  • Údaje o jednotlivých složkách aktiv – movitosti a nemovitosti, včetně fotodokumentace
  • Informace o vlastním kapitálů a osobních závazcích, pracovních poměrech a sídle společnosti
  • Umístění požadovaných zástav
  • Informace o nemovitosti – údaje z katastru nemovitostí

Kontaktujte nás