Vážíme si našich partnerů.
Proto jim chceme zajistit ty nejlepší výsledky na trhu.

Tvoříme hodnoty

Díky mezinárodnímu týmu expertů a rozsáhlé provozní síti v regionu jsme odborníky na místní trh a kulturní zvyklosti. Jsme tedy schopni rychle se přizpůsobit podmínkám, správně vyhodnotit investici a zajistit tak zákazníkovi očekávané výnosy.

Investujeme mimo jiné do pohledávek po splatnosti v rámci fondů, které mají na starosti naši poradci a které jsou financovány z prostředků institucionálních investorů a rodinných firem.

Působíme také na realitním trhu, což je pro nás další příležitost, jak dobře proinvestovat peníze na místním trhu.

Naše výsledky

  • Odkoupená aktiva v nominální hodnotě* 8.1 miliardy eur

    *nominální hodnota aktiv v době akvizice

  • 14 let působení na trhu

  • Průměrná vnitřní míra návratnosti pro investory APS nad 20 %

    *na základě evidence nazpět získaných finančních prostředků u portfolií s inkasní historií tři a více let

  • 82 odkoupených portfolií pohledávek po splatnosti

Management fondů

Jelikož máme na starosti kompletní cyklus klientovy investice, dokážeme uplatnit rozsáhlé know-how o místním trhu a zajistit tak nejlepší výsledky.

Řízení investic zahrnuje jak jejich zahájení a pořízení, tak fázi samotného managementu (pravidelné zprávy, řízení výkonu, řízení finančních toků a další investorovy povinnosti).

Své poradenské služby poskytujeme čtyřem investičním fondům, regulovaným i neregulovaným zákonem, a také institucím zaměřeným na investice do problémových dluhů, které investují spolu s fondy APS.

Realitní služby

Vycházíme z hlubokých znalostí místního trhu a aktivně vyhledáváme profitabilní a bezpečné investiční příležitosti ve střední, východní a jihovýchodní Evropě, hůře dostupné na saturovanějších trzích. Naším cílem je dosáhnout přiměřené návratnosti investice při udržitelném riziku.

Kromě cenového odhadu či právního a technického poradenství poskytujeme další doprovodné služby, mimo jiné komplexní vyhodnocení rizika v rámci investice a správu nemovitosti včetně servisu, poradenství a zastupování klienta.