Jednou ze základních
životních lidských potřeb
jsou příběhy.