APS je inkasní společnost zaměřená na správu pohledávek po splatnosti.
Jsme lídr na trhu střední, východní a jihovýchodní Evropy.

Služby

Jsme lídr v oblasti investic a managementu pohledávek po splatnosti ve střední, východní a jihovýchodní Evropě.
Zajišťujeme kompletní servis portfolií pohledávek, počínaje outsourcingovými službami a správou portfolií pro institucionální investory až po odkup celých portfolií.

Nehledě na to, kde vaši zákazníci žijí, jakou řečí mluví, jakým právním systémem se řídí, v jaké ekonomické situaci se nachází a jaký psychologický profil dlužníků představují, více než 800 profesionálů z naší společnosti v 15 zemích je připraveno zpracovat vaše pohledávky rychle, efektivně a eticky korektně.

Investujeme mimo jiné do problémových dluhů v rámci fondů, které mají na starosti naši poradci a které jsou financovány z prostředků institucionálních investorů a rodinných firem. Jsme důvěryhodný partner pro špičkové finanční instituce a soukromé investory včetně IFC, člena Světové banky.

Management

Pro naše zákazníky zapojíme komplexní infrastrukturu sestávající z více než 300 odborníků na inkasní služby a správu portfolií pohledávek. Pracujeme pro nezávislé investory, kteří samostatně spravují kompletní portfolia dluhů, a také pro společnosti, které část služeb zajišťují outsourcingem.

Jsme schopni zajistit všechny inkasní operace vyžadované institucionálními investory a propojit naše služby s interními postupy v zákazníkově společnosti.

Odkup

Jsme zkušený investor v oblasti správy pohledávek po splatnosti problémových dluhů, o čemž vypovídá 82 úspěšně řízených portfolií. Odkupujeme hospodářské a osobní úvěry, pojištěné i nepojištěné. Jsme schopni rychle sehnat finanční prostředky k realizaci velkoobjemových transakcí v nominální hodnotě nad 1 miliardu eur, zároveň jsme však schopni ke stávajícím aktivitám na místním trhu připojit i menší portfolia.

Poskytujeme komplexní služby napříč celým investičním cyklem, počínaje založením a pořízením investice, přes fázi managementu, až k úspěšnému výstupu.