Pro partnery
 

Služby

Jsme lídr v oblasti investic a managementu pohledávek po splatnosti ve střední, východní a jihovýchodní Evropě.
Zajišťujeme kompletní servis portfolií pohledávek, počínaje outsourcingovými službami a správou portfolií pro institucionální investory až po odkup celých portfolií.

Nehledě na to, kde vaši zákazníci žijí, jakou řečí mluví, jakým právním systémem se řídí, v jaké ekonomické situaci se nachází a jaký psychologický profil dlužníků představují, více než 800 profesionálů z naší společnosti v 17 zemích je připraveno zpracovat vaše pohledávky rychle, efektivně a eticky korektně.

Investujeme mimo jiné do problémových dluhů v rámci fondů, které mají na starosti naši poradci a které jsou financovány z prostředků institucionálních investorů a rodinných firem. Jsme důvěryhodný partner pro špičkové finanční instituce a soukromé investory včetně IFC, člena Světové banky.

Management

Pro naše zákazníky zapojíme komplexní infrastrukturu sestávající z více než 300 odborníků na inkasní služby a správu portfolií pohledávek. Pracujeme pro nezávislé investory, kteří samostatně spravují kompletní portfolia dluhů, a také pro společnosti, které část služeb zajišťují outsourcingem.

Služby odkupu:

Poskytujeme komplexní služby napříč celým investičním cyklem, počínaje založením a pořízením investice, přes fázi managementu, až k úspěšnému výstupu.

Kontakt: +420 225 375 500

Poradenství v oblasti pohledávek

Poskytujeme celou řadu služeb, včetně odhadu hodnoty pohledávek, stanovení postupů pro interní inkaso a nastavování parametrů pro hodnocení klientů a jejich finanční situace.

Hospodářské posudky

Pro naše klienty vypracováváme zprávy a posudky z výsledků hospodaření firem. Tyto posudky zahrnují:

show-more

Správa hypotéčních úvěrů

Než dojde k zabavení dlužníkovy nemovitosti, snažíme se prodat všechny ostatní prostředky a zástavy. Pokud to však možné není, součástí vyrovnání mezi dlužníkem a bankou bude dražba a prodej nemovitosti.

show-more

Restrukturalizační řízení

Restrukturalizace je alternativním postupem aplikovaným v případech, kdy se ostatní řešení nehodí.

show-more

Převod vlastnictví vozidel

Naším primárním cílem je vypracovat oboustranně přijatelný splátkový kalendář. V situacích, kdy se dohody dosáhnout nepodaří, máme k dispozici nástroje pro převod vlastnictví, cenový odhad a dražbu všech druhů motorových vozidel.

Inkaso pohledávek

Nehledě na to, kde vaši zákazníci žijí, jakou řečí mluví, jakým právním systémem se řídí, v jaké ekonomické situaci se nachází a jaký psychologický profil dlužníků představují, více než 800 profesionálů z naší společnosti v 15 zemích je připraveno vaše pohledávky inkasovat rychle, efektivně a eticky korektně.

Způsoby inkasa pohledávek:

APS je přední poskytovatel inkasních služeb v oblasti pohledávek po splatnosti ve střední, východní a jihovýchodní Evropě. Ať už dlužníkům pomáháme se včasným a férovým oddlužením nebo pro naše klienty zajišťujeme účinné inkaso dlužných částek, striktně dodržujeme celou řadu pravidel a klademe velký důraz na nejvyšší profesionalitu a etickou stránku našich aktivit.

Správa pomocí call center

Naši zaměstnanci jsou schopni přesně identifikovat dlužníkovu osobnost a očekáváné chování, což jim umožňuje okamžitě nasadit optimální strategii. Naším primárním cílem je vždy nalézt společné řešení a navrhnout oboustranně přijatelný splátkový kalendář.

Skip Tracing

V případě, že chybí jakékoliv informace o dlužníkovi, náš tým odborníků na skip tracing shromáždí a připraví veškerá dostupná data pro odhalení místa pobytu hledané osoby.

Inkaso v terénu

Zpracováváme tisíce objednávek měsíčně. Díky rozsáhlé síti inkasních specialistů rozmístěných napříč celou zemí jsme schopni veškerá inkasní opatření nasadit do 24 hodin až 14 dní od okamžiku přijetí objednávky.

Soudní správa dluhů

Společnost APS spolupracuje se specializovanými advokátními kancelářemi, soudní správu pohledávek zajišťuje také po vlastní ose.

show-more

Odkup pohledávek

Jsme zkušený investor v oblasti správy pohledávek po splatnosti problémových dluhů, o čemž vypovídá 88 úspěšně řízených portfolií. Odkupujeme   hospodářské a osobní úvěry, pojištěné i nepojištěné. Jsme schopni rychle sehnat finanční prostředky k realizaci velkoobjemových transakcí v nominální hodnotě nad 1 miliardu eur, zároveň jsme však schopni ke stávajícím aktivitám na místním trhu připojit i menší portfolia.

Poskytujeme komplexní služby napříč celým investičním cyklem, počínaje založením a pořízením investice, přes fázi managementu, až k úspěšnému výstupu.